ვებ-გვერდი სულ უფრო მოთხოვნადი პროდუქტი ხდება მსოფლიო მასშტაბით, ვინაიდან წარმატებული ბიზნესი დღეს უკვე წარმოუდგენელია საკუთარი ვირტუალური სივრცის გარეშე.

აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ სფეროს განვითარებაში და ჩვენი გამოცდილება და ცოდნა რაციონალურად დავხარჯოთ. მივცეთ საშუალება ხალხს თავიანთი საქმიანობის რეკლამირება მოახდინონ ინტერნეტში და უფრო და უფრო მეტი პარტნიორი შეიძინონ.


ჩვენ გთავაზობთ ვებ გვერდს, რომელიც ყველა იმ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, რაც მომგებიანს გახდის თქვენს ინვესტიციას ინტერნეტში:

  • საძიებო სისტემებში მაღალი რეიტინგი
  • მნახველების დიდი რაოდენობა თქვენს მიზნობრივ აუდიტორიაში
  • ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ადვილად აღქმადობა

ჩვენ შეგიქმნით ვებ გვერდს უნიკალური დიზაინით, რაც საშუალებას მოგცემთ მოხიბლოთ და დააინტერესოთ ვიზიტორი.

ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ კლიენტთან, ჩვენი პროდუქტის მაღალი ხარისხი და მოქნილი საფასო სისტემა საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი.

ხარისხიანი პროდუქტი - კმაყოფილი კლიენტი - ხანგრძლივი ურთიერთობა კლიენტთან!

მუდმივად ვვითარდებით, რათა შემოგთავაზოთ სიახლეები  თქვენ - ჩვენს მომხმარებლებს !

მარტივი


ვებ - გვერდის სტრუქტურა:

1. მთავარი

2. ჩვენს შესახებ

3. საქმიანობა

4. კონტაქტი

 

ენები: ქართ / ნებისმიერი სხვა ენა

ტექნოლოგიები: PHP

შესრულების ვადა: 3 სამუშაო დღე

პროექტის ბიუჯეტი: 150 (ასორმოცდაათი) ლარი

 

 

 

 

სავიზიტო


ვებ-გვერდის სტრუქტურა:

1. მთავარი

2. ჩვენს შესახებ

3. გალერეა (ფოტო, ვიდეო ან აუდიო)

4. სერვისი

• სერვისი 1...

• სერვისი 2...

• სერვისი 3...

5. კონტაქტი

 

ენები: ქართ/ნებისმიერი სხვა ენა

ტექნოლოგიები: PHP, MySQL,

შესრულების ვადა: 5 სამუშაო დღე (მასალის სრულად მოწოდებიდან)

პროექტის ბიუჯეტი: 300 (სამასი) ლარი

მოდულები:

• ფოტო გალერიის მართვის მოდული

 

 

კორპორატიული


ვებ-გვერდის სტრუქტურა:

1. მთავარი

• კომპანიის სიახლეები

• Flash ბანერი

2. ჩვენს შესახებ

• გუნდი

• …

3. პროექტები

• პროექტი 1

• პროექტი 2

• ...

4. გალერეა (ფოტო, ვიდეო ან აუდიო)

5. პარტნიორები

6. ბმულები

7. კონტაქტი

 

ენები: ქართ/ნებისმიერი სხვა ენა

ტექნოლოგიები: XHTML, PHP, MySQL, Adobe Flash

შესრულების ვადა: 11 სამუშაო დღე (მასალის სრულად მოწოდებიდან)

პროექტის ბიუჯეტი: 8 00 (რვაასი) ლარი

მოდულები:

CMS (საიტის მართვის სისტემა)

• სიახლეების მართვის მოდული

• ფოტო გალერეის მართვის მოდული

• ტექსტის ცვლილება ყველა გვერდზე

• პროექტების დამატების, შეცვლის ან წაშლის მოდული